Duyurular

Duyuru Tarih
Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Sözlü Sınav Duyurusu 21.01.2022
Bireysel Emeklilik Sisteminde Katılımcılara Sunulan Yeni Avantajlar Hakkında Duyuru 12.01.2022
2021-02 KPSS Sonucuna Göre Kurumumuza Yerleştirilen Adaylardan Atamalarına Esas İstenilecek Belgelere Ait Duyuru 11.01.2022
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 06.01.2022
Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Sonuçlarına Ait Duyuru 05.01.2022
Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hk. Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 31.12.2021
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmelerinin Sonlandırılmasına İlişkin Sektör Duyurusunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Sektör Duyurusu 31.12.2021
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge 31.12.2021
Kara Araçları Sorumluluk Branşında Devam Eden Riskler Karşılığına İlişkin Genelge yayımlandı 30.12.2021
Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkında Genelge yayımlandı 30.12.2021
Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamındaki Makul Giderler Hakkında Sektör Duyurusu II 27.12.2021
Statik IP Uygulaması Hakkında Duyuru 27.12.2021
Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge (2021/29) 15.12.2021
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Prim/Özsermaye Katsayısı Uygulamasına ve Azami Prim Artış Oranlarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 08.12.2021
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Si̇stemi̇ne Aktarım Hakkında Yönetmelik 08.12.2021
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 2020 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı 08.12.2021
Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankasının SEDDK'yı Ziyareti 08.12.2021
TFRS Değişikliklerine Uyum Kapsamında Kurum Genel Değerlendirmeleri Hakkında Sektör Duyurusu (Sayı 2) 07.12.2021
Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Giriş Yazılı Sınav Duyurusu 07.12.2021
Sigorta Branşları İçin Öngörülen Minimum Sermaye Tutarlarına İlişkin Genelge (2021/24) 30.11.2021
Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketlerinin Kar Dağıtımına İlişkin Genelge (2021/25) 26.11.2021
Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Yazım Riski İçin Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2021/22) 25.11.2021
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmelik Yayımlandı 25.11.2021
Katılım Esaslı Faaliyet Gösteren Şirket ve Kuruluşlar İçin "Katılım Uygulama Rehberi" Yayımlandı 25.11.2021
SEDDK Başkanı Türker Gürsoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Konuştu 15.11.2021
Sigortacılık Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 10.11.2021
Teknik Karşılıklar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı 10.11.2021
TFRS Değişiklerine Uyum Kapsamında Kurumun Genel Değerlendirmeleri Hakkında Sektör Duyurusu (Sayı I) 05.11.2021
Özel Riskler Yönetim Merkezi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği 27.10.2021
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21.10.2021
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 14.10.2021
2021/17 Sayılı Bütünleşik Emeklilik Planlarına İlişkin Genelge 28.09.2021
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.09.2021
Müşterek Sigortalarda Ekspertiz Sürecine İlişkin Genelge (2021/16) 22.09.2021
2021/14 sayılı Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Genelge 31.08.2021
Kurumumuzca Dışarıdan Danışma Komitesi Hizmeti Sunması Uygun Görülen Müessese Listesi 20.08.2021
11 Ağustos 2021 Tarihinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta Gerçekleşen Sel Felaketinde Zarar Gören Vatandaşlarımızın Zararlarının Hafifletilmesine İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusu (2021/10) 20.08.2021
Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10.08.2021
28 Temmuz 2021 Tarihinde Başlayan Orman Yangınlarında Zarar Gören Vatandaşlarımızın Zararlarının Hafifletilmesine İlişkin Alınan Tedbirler Hakkında Sektör Duyurusu (2021/7) 06.08.2021
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelgede (2021/1) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2021/11) 29.07.2021
2015/11 sayılı Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta) Kapsamında Yapılacak Risk İncelemesine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2021/12) 29.07.2021
2021-01 KPSS Sonucuna Göre Kurumumuza Yerleştirilen Adaylardan Atamalarına Esas İstenilecek Belgelere Ait Duyuru 26.07.2021
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı 16.06.2021
Katılım Uyum Denetim Rehberi Yayımlandı 03.05.2021
2020-03 Sayılı Motorlu Araç Sigortaları Kapsamında Tam Hasara ya da Ağır Hasara Uğramış Araçlarla İlgili Mevzuata Aykırı Uygulamaların Önlenmesi Hakkında Genelge Değişikliği Yapılmasına Dair Genelge (2021/07) Yayımlandı 22.04.2021
Dışarıdan Danışma Komitesi Hizmeti Verecek Müesseselere İlişkin Duyuru 05.04.2021
Katılım Esaslı Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Genelge Yayımlandı 01.04.2021
SEDDK web sitesi açıldı 26.03.2021
3578 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 24.02.2021
Linkler hazırlanıyor.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı’nda BES e ilişkin açıklamaları hakkında basın bülteni 13.03.2021
Hayat ve Hayat Dışı Grubu Sigortaları Aktüerya Raporlarının Sunulmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2021/1) 09.03.2021
2021/1 Sayılı Genelgenin Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2021/2) 08.03.2021
2021 Yılı Ocak Sonu Katılım Sigortacılığı İstatistikleri Belli Oldu 25.02.2021
2021 Yılı Ocak Sonu İstatistikleri Belli Oldu 25.02.2021
2020 Yılı Aralık Sonu İstatistikleri Revize Edildi 22.02.2021
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Ek 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2021/1) 15.02.2021
2020 Yıl Sonu İstihdam İstatistikleri Belli Oldu 12.02.2021
Sigorta ve emeklilik sektörünün 2020 yılı değerlendirmesine ilişkin basın bülteni 12.02.2021
SEDDK 2021 Yılı Aktüerlik Sınavları İlan Duyurusu 11.02.2021
Trafik Medya Ödüllüne ilişkin basın bülteni 08.02.2021
2020 Yılı Kasım Sonu İstatistikleri Revize Edildi 29.01.2021
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge 27.12.2018
Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimine İlişkin Genelge 13.04.2017