Hakkımızda

Kurumun Tarihçesi 

Kurumumuz, sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesine dair görevlerin ve yetkilerin bağımsız bir idari otorite tarafından yürütülmesi amacıyla 18.10.2019 tarihli ve 30922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile kurulmuştur. Kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip olan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun merkezi İstanbul’dur. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Hazine ve Maliye Bakanlığıdır.

İstanbul’un küresel finans merkezi haline getirilmesi vizyonuna paralel olarak, Türkiye’de sigortacılık ve özel emeklilik sektörünün ülke ekonomisine olan katkısına ivme kazandırmak ve sektörün daha dinamik bir anlayışla düzenlenmesini ve denetlenmesini teminen, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde yer alan Sigortacılık Genel Müdürlüğü ile Sigorta Denetleme Kurulu Başkanlığı Kurumumuz bünyesinde birleştirilmiş ve 05.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk Kurul toplantısı ile Kurumun yasal kuruluş süreci tamamlamıştır.