Duyurular

Duyuru Tarih
2022/5 sayılı TFRS Değişikliklerine Uyum Kapsamında Kurum Genel Değerlendirmeleri Hakkında Sektör Duyurusu (Sayı: 4) 23.05.2022
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Si·gortasinda Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17.05.2022
2022/13 sayılı Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 27.04.2022
2017/21 Sayılı "Fon Tercihi, Fon Dağılımı Değişikliği İle Bu Hakların Devrine İlişkin Genelge"de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2022/11) 14.04.2022
2022/9 Sayılı Meblağ Sigortalarında Muallak Tazminat Karşılığı Ayrılmasına İlişkin Genelge 06.04.2022
2022/8 Sayılı Matematik Karşılıklar Hesabına İlişkin Genelge 06.04.2022
Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalarda Kredi Kullananların Bilgilendirilmesi Hakkında Sektör Duyurusu (2022/3) 01.04.2022
Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2022/7) 18.03.2022
Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgenin Uygulanmasına İlişkin Sektör Duyurusu (2022/2) 10.02.2022
2015/54 sayılı Sigorta ve Reasürans Brokerliği Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2022/6) 23.02.2022