Duyurular

Duyuru Tarih
2022/16 Sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinde İç Sistemlere Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (2023/25) 11.09.2023
Sigortacılık Verilerinin Genel Veri Tabanına Kayıtlanmasına İlişkin Genelge (2023/24) 16.08.2023
Engelli Bireylerin Sigortacılık ve Özel Emeklilik Hizmetlerine Erişiminin Kolaylaştırılması Hakkında Sektör Duyurusu (2023/8) 01.08.2023
1/08/2023 tarihinden itibaren uygulanmak üzere İhtiyari Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatına İlişkin Tarife ve Talimat onaylanmıştır. 01.08.2023
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgilililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5/A Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (2023/22) 31.07.2023
2023/23 sayılı Deprem Ek Teminatı Durumuna Göre Yangın Poliçelerinin Şekil Şartlarına İlişkin Genelge 28.07.2023
Luxus Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ’nin Ruhsatlarının İptal Edilmesine İlişkin 430 Sayılı Kurul Kararı 25.07.2023
Dalya Sigorta Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd.Şti.’nin Uygunluk Belgesinin İptal Edilmesine İlişkin 429 sayılı Kurul Kararı 25.07.2023
2023/21 sayılı ‘Muallak Tazminat Karşılığından Kaynaklanan Net Nakit Akışlarının İskonto Edilmesi Hakkındaki 2016/22 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge’ 13.07.2023
2023/20 sayılı ‘2023/1 Sayılı Sermaye Yeterlilik Hesaplamasında Kullanılan Katsayılarda Değişiklik Yapılması İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge’ 13.07.2023