BKBS Kısa Mesaj Bilgilendirme

Mal Sigortaları

Bu metinde, kullanmış olduğunuz krediyle bağlantılı olarak satın aldığınız sigortadan kaynaklanan haklarınıza ilişkin özet bir bilgilendirme yapılmaktadır. Satın alınan sigorta özelinde istisnai durumlar olabilecektir. Sigortanıza ilişkin detaylı bilgiye, tarafınıza iletilen poliçe ve bilgilendirme metninizden ulaşabilirsiniz.

SİGORTANIN ÖNEMİ

  • Sigorta karşılaşacağınız tehlikelerin zarar ve masraf doğuran sonuçlarından sizleri maddi olarak korumayı amaçlar.
  • Poliçeniz hakkında detaylı bilgiye ve poliçeniz kapsamında bulunan teminatlara, poliçe genel ve özel şartlarından ulaşabilirsiniz.
  • Tazminat aşamasında hak kaybına uğramamanız için primlerinizi aksatmadan ödemeniz ve doğru beyanda bulunmanız önemlidir.

BAŞKA POLİÇE SUNULMASI

  • Başka bir sigorta poliçesi 1 getirmeniz durumunda mevcut poliçe iptal edilerek prim iadesi yapılacaktır

İPTAL VE FESİH

  • İptal ve fesih haklarının kullanımı dain-i mürtehinin onayına bağlandıysa, ancak dain-i mürtehin olan kredi kuruluşunun onayı ile bu hakları kullanabilirsiniz.

YENİLEME

  • Kredi süresi boyunca poliçenizi yenileme sorumluluğu size aittir.
  • Taahhüt vermiş olsanız dahi poliçenizi yenilememe hakkına sahipsiniz, ancak bu durumda sigortanızın sağladığı korumadan yararlanamayacaksınız.
  1. İhtiyaç duyduğunuz teminatı içeren, kredi süresiyle uyumlu ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan başka bir sigorta poliçesini, mevcut poliçenin veya katılım sertifikasının başlangıç tarihinden itibaren bir ay içinde kredi kuruluşuna ibraz etmeniz durumunda; mevcut poliçe veya katılım sertifikası, başlangıç tarihinden itibaren iptal edilir ve ödenen primler ibraz tarihinden itibaren beş iş günü içinde kesintisiz olarak tarafınıza iade edilir. Aynı koşulların sağlanması kaydıyla sonraki tarihlerde yapılacak iptal taleplerinde gün esası üzerinden prim iadesi yapılarak veya ayrılma değeri ödenerek poliçe sonlandırılır ve ödemeler aynı süre içinde tarafınıza yapılır.